Zdravotní průkaz

občané a právníci,
evropská aliance

Podepište petici Transparentnost vakcíny Covid-19
94.317
signatáři
+ 103 za 24 hodin

Petice
Transparentnost vakcíny Covid-19


MY, vědomí a informovaní občané - protože jsme již viděli několik skandálů způsobených společností Big Pharma - máme v úmyslu připomenout několik jednoduchých a nesporných zásad, jejichž cílem je prosazovat zájem všech tváří v tvář Covid- 19.

Naléhavost boje proti koronaviru neospravedlňuje všechny výjimky. Potřeba oživit ekonomický stroj nesmí vystavit obyvatelstvo neurčitým vedlejším účinkům nebo nejistým přínosům, které lze ověřit pouze transparentností údajů.

Pokušení úřadů vytvořit povinnost očkování, a to i prostřednictvím očkovacího pasu, by nemělo převážit nad veřejnými svobodami. Tajemství - údajně obchodní - a neprůhlednost rozhodnutí přijatých vzdálenými orgány jsou zdrojem legitimních otázek a nezbytných kontrol.

Tváří v tvář nejistému poměru přínosů a rizik není pochyb o tom, že nabídneme výrobcům vakcín absolutní beztrestnost. Transparentnost vyžaduje přímý přístup k údajům k ověření platnosti přijatých rozhodnutí. Naše hlasy rostou, aby evropské orgány byly odpovědné.

Je nutné dát občanům a poslancům EP přístup:

 • K celému souboru registrací označovaných jako AMM (podmíněné) pro vakcíny, podané zejména u Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA);
 • Smlouvy o nákupu vakcín mezi Evropskou komisí a hlavními výrobci vakcín;
 • Oprávnění udělená výrobcům sledovat jejich odpovědnost nesenou komunitou v případě vadných produktů.

Nejsme morčata. S našimi rodinami jsme postiženi jako první. Žádáme, aby byly všechny tyto prvky zveřejněny. V případě, že Evropská komise nebude hrát hru transparentnosti, vyhrazujeme si právo podniknout kolektivní právní kroky za účelem získání požadovaných informací.

Jako občané, kteří podepsali tuto petici, si rovněž vyhrazujeme právo podniknout kolektivní právní kroky za účelem ochrany před povinným očkováním a zejména proti zavedení „zdravotního pasu“, který by podmínil uplatňování našich základních svobod na důkaz očkování proti Covid-19.

Projekt “Transparentnost vakcíny Covid-19

Od petice po evropskou občanskou iniciativu
prostřednictvím kolektivní akce

 • Přátelský požadavek

  50 000 signatářů

  Sejdeme se a počítáme, abychom zvážili rozhodovací pravomoci tím, že je osvobodíme z područí lobby. Vyhoďte politiku strachu a nahraďte ji politikou důvěry.

  From 50,000 petitioners, an amicable request for communication of documents will be initiated. It will aim to obtain the conditional marketing authorization (MA) files as well as the entire contracts with manufacturers (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson). This work is done free of charge by the team.

 • Kolektivní akce

  250 000 signatářů

  Jednejte nad rámec petice prostřednictvím právních kroků. Zatlačte na protivníky do jejich rozporů, abyste zvítězili proti neprůhlednosti informací.

  Od 250 000 signatářů petice bude předkladatelům petice, kteří si to přejí, nabídnuta kolektivní akce, zejména pokud evropská správa nehrála hru transparentnosti.

  Při zahájení akce bude mít každý navrhovatel možnost vybrat si mezi:

  1. Zůstanete prostým signatářem petice (zdarma);
  2. Nebo se zaregistrujte pro kolektivní akci kvůli transparentnosti vakcín Covid-19 (s příspěvkem),
   a volitelně jednat proti zdravotnímu povolení nebo dokonce proti očkovací povinnosti (s dalším příspěvkem), který má Evropa v úmyslu zavést.

 • Kolektivní inteligence

  500 000 signatářů

  V případě Tobacco Papers bylo výrobcům cigaret nařízeno zveřejnit 80 milionů stránek dokumentů. Díky práci akademiků se tato hora informací přeměnila na důkaz ve službě společného dobra.

  Abychom nebyli ohromeni množstvím dokumentů, navrhneme od 500 000 předkladatelů žádostí o jakékoli získané dokumenty, aby je sdíleli s mezinárodní vědeckou komunitou.

  Na Covid-19 ANSM (Národní agentura pro bezpečnost léčiv ve Francii) prohlásila, že dokumentace k jedné vakcíně představuje „ekvivalent 33 tun a stovek tisíc stránek« .

 • Evropská občanská iniciativa

  1 000 000 signatářů

  Očkování je pouze jednou z možností a neměly by být vyloučeny další formy kontroly nemocí, včetně léčby, včetně generických léků.

  Navrhneme zahájení evropské občanské iniciativy s cílem uložit Evropské komisi dvojí imperativ:

  • Na jedné straně spravedlivý přístup ke všem osvědčeným způsobům léčby mezi členskými zeměmi EU,
  • Na druhou stranu nabídněte záruku, že s vakcínou Covid-19 nebude existovat povinnost očkování.

  Tato rovnováha je zaměřena na evropské cíle v oblasti respektování lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv (článek 2 Smlouvy o Evropské unii).

Tým

Tým, který je složen z nezávislých právníků z několika států Evropské unie, má v úmyslu poskytnout účinnou obranu co největšímu počtu lidí.


Právníci


Christophe LÈGUEVAQUES

Christophe LÈGUEVAQUES

Doktor práv a právník v pařížském baru. Je známý svými kolektivními bitvami, které vede prostřednictvím platformy kolektivních akcí MySmartCab.

Arnaud DURAND

Arnaud DURAND

Právník v pařížském baru, hlavní 2013 na univerzitě Panthéon-Assas.
Patentový právník, zasahuje také na obranu obětí škod způsobených elektromagnetickými vlnami.

Géraldine ADRAÏ-LACHKAR

Géraldine ADRAÏ-LACHKAR

Právnička v baru Marseille, vystudovala právo v oblasti zdraví na univerzitě v Aix-en-Provence, získala zvláštní zkušenosti s úrazy a založila Kabinet Adrai Lachkar.

Marc THEISEN

Marc THEISEN

Právník v lucemburské advokátní komoře, absolvent univerzity v Bruselu a s 35 lety zkušeností v oblasti občanského a sportovního práva, založil firmu M. Theisen a J. Marques.

Romain SINTES

Romain SINTES

Právník v baru Toulouse, absolvent univerzity v Toulouse 1 Capitole. Muž v terénu oceňuje porozumění obchodům svých partnerů, aby je mohl lépe bránit při vyjednávání nebo sporech.

Jérôme GIUSTI

Jérôme GIUSTI

Právník v pařížské advokátní komoře, vystudoval univerzitu v Panthéon-Assas. Prezident humanitární asociace pro mimořádné situace, je také spolurežisérem observatoře spravedlnosti Nadace Jeana Jaurèse.

Avocat
Avocat

****** ******

Chcete se připojit k multidisciplinárnímu konsorciu „déjà-vu“?
Jsme pro rozvoj společné strategie. Kontaktujte nás a proberte to.

Projekt provedl:

Logo MySmartCab

12.500 občané

Obhájeno ve spravedlnosti

41 soud

Probíhající akce

11 právníci

Členové sítě